کولی کنار آتش رقص شبانه ات کو؟  

در اوج نوجوانی بودم،یک روز که در تختم دراز کشیده بودم و باران می آمد،شدید.یک نفر پیام داد که نمیشناختمش از آن مکالمه های دیوانه بازی آمیخته از شعر و جهان بینی،نوجوان بودم و دیوانه با یک نفر پیامک بازی(!) میکردم که نمیدانستم کیست.بعدا هم که فهمیدم دوست مشترکی است که از چند دوست مشترک بالاخره شماره من را گیر آورده است، رابطه مان ندیده ادامه پیدا کرد.
اولین بار وسط باغ ارم هم رو دیدیم یک عصر بهاری یا شاید هم تابستانی!
بعدا نوشا شد همان که میشد برا

ادامه مطلب  

نوشا به های رژیمی  

نوشا به های رژیمییک پرسش: اساسا مشکل متخصصان تغذیه و پزشکی با نوشابه های گازدار (کولاها) در چیست؟پاسخ: مشخصا بزرگترین مشکل نوشابه ها در مقدار نسبتا بالای قند آن هاست، قندی که در معیت گاز در یک نوشابه خنک به آن طعم دلچسبی (دست کم برای بسیاری افراد) می دهد. این قند جدای از تاثیرات مخرب موضعی بر دندان ها، موجب دریافت مقدار زیادی کالری اضافی می شود که ممکن است در ایجاد بافت چربی اضافی و چاقی بی تاثیر نباشد. صنعت برای رفع این مشکل، فرمول دیگری را به

ادامه مطلب  

نوشا به های رژیمی  

نوشا به های رژیمییک پرسش: اساسا مشکل متخصصان تغذیه و پزشکی با نوشابه های گازدار (کولاها) در چیست؟پاسخ: مشخصا بزرگترین مشکل نوشابه ها در مقدار نسبتا بالای قند آن هاست، قندی که در معیت گاز در یک نوشابه خنک به آن طعم دلچسبی (دست کم برای بسیاری افراد) می دهد. این قند جدای از تاثیرات مخرب موضعی بر دندان ها، موجب دریافت مقدار زیادی کالری اضافی می شود که ممکن است در ایجاد بافت چربی اضافی و چاقی بی تاثیر نباشد. صنعت برای رفع این مشکل، فرمول دیگری را به

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1